Şimşek: Kuzey Kıbrıs Türk halkının yasal hakları, maalesef tanınmamak suretiyle gasp edilmektedir

Şimşek: Kuzey Kıbrıs Türk halkının yasal hakları, maalesef tanınmamak suretiyle gasp edilmektedir

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adyrbek, Kırgızistan Aksakalı Medetkhan Sehrimkulov, Özbekistan Aksakalı Bakhtiyor Sayfullayev’in katılımıyla, Yıldırım başkanlığında düzenlenen TDT 12. Aksakallar Konseyi Toplantısı sona erdi.

Yıldırım, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Aksakallar Konseyi olarak TDT’nin çalışmaları ve üye ülkeler arasında gittikçe çoğalan ve yükselen meslek birliğinin ve koordinasyonun daha etkili bir noktaya nasıl taşınabileceğini ve ortak projeleri röportaj fırsatları olduğunu söyledi.

Bugünkü toplantıda nasihat kararlarını oluşturduklarını, bu kararların devlet başkanları konseyine arz edileceğini aktaran Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

“TDT’nin başlıca üyeleri Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan. Türkmenistan ve Macaristan az önce gözlemci üye. 5 belli başlı, 2 gözlemci üye olarak faaliyetine devam ediyor. Bugünkü toplantımıza Türkiye dahil 5 ülke aksakalı iştirak etti. Aksakal geleneği, Türk devletlerinde özel bir yere sahiptir. Tarihten beri güç zamanlarda ihtilaflı konularda, kritik kararlar alınması gereken alanlarda aksakallar, yöneticilere tekrar tekrar destek olmuşlardır. Bu hoşgörüyle Türk tarihinin doğal bir yansıması olan TDT, 2009’da Nahçıvan’da kurulurken Aksakallar Konseyi de teşkilatın önemli organlarından biri olarak belirlenmiştir. Ahenkli toplantılarla bir araya gelen Türk Devletleri Aksakallar Konseyi, teşkilatın bugünü ve geleceğiyle ilgili kayda değer katkılar ve tavsiyeler yapmıştır.

Bugün de özellikle 12 Kasım 2021 İstanbul tarihi zirvesinden sonradan yapılan ilk toplantıdır. Bu toplantının özelliği şudur. Bilindiği gibi İstanbul Zirvesi birçok yeniliklere vesile olmuştur. Bunlardan en önemlisi Türk Konseyi olan teşkilatın adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişmiş ayrıca Aksakallar Konseyi ile ilgili mevzuat de güncellenmiştir. Bu güncellemeyle birlikte artık Aksakallar ve Aksakallar Konseyi, Türk devletleri üye ülkelerin müşterek konularında daha etkin rol alabilecektir. Buna kadar İstanbul Zirvesi’nde Aksakal Konseyinin başkanı olarak Türkiye Aksakalı bendeniz de ödev edildim ve 4 sene süreyle TDT Aksakallar Konseyi Başkanı olarak görevimizi sürdüreceğiz. daha sonra dönüşümlü olarak alfabetik sıraya göre öteki ülkeler de bu görevlendirmeyi yapacaklar.”

– “ÜYE ÜLKELER ARASINDAKİ DAYANIŞMANIN NE DEĞIN ÖNEMLİ OLDUĞU BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKMAKTADIR”

TDT’nin günden güne büyümeye devam ettiğini, üstlendiği sorumluluğun her geçen gün daha da arttığını dile getiren Şimşek, lüzum bölgede lüzum dünyada daha artı belli bir organizasyon haline geldiğini söyledi.

Yıldırım, aynı şekilde yine İstanbul Zirvesi’nde gözlemci üye olarak Türkmenistan’ı da arasında görme fırsatı bulduklarını, beklentilerinin Türkmenistan’ın kasım ayında yapılacak zirvede gözlemci üyelikten tam üyeliğe geçiş yapması olduğunu ifade etti.

Bu zirvede Vizyon 2040 Belgesi’nin kabul edildiğini anımsatan Yıldırım, “Yani TDT’nin 2040 yılına kadar olacak faaliyetleri, projeleri 35 birim, 121 başlık halinde zirvede karara bağlandı ve bunların gerçekleştirilmesi için de 5 takvim iş planları ve stratejik plan hazırlanması konusunda üye devletlerin başkanları bütün bir mutabakat sağladılar. Bu konuda bir irade ortaya koydular. Özet Olarak İstanbul Zirvesi tarihi bir niteliğe sahip oldu. Bu zirveyle beraber Türk dünyasındaki iş birliğinin derinliği de artmıştır. Keza bu zirvede Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev Beyefendi de Türk Dünyası Ali Nişanı ile taltif edildi. Bunun anlamı şu, Türk devletlerinin en büyük nişanıdır. Sebep de 44 jurnal Karabağ Savaşı’nın zaferle sona erdirilmesi ve bu savaşta gösterdiği liderliktir.” diye konuştu.

Bu tarihi kararlarla birlikte TDT’nin ve Aksakallar Konseyinin sorumluluklarının daha da arttığını vurgulayan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

“Bölgemizde, Avrasya coğrafyasında jeopolitik ve jeoekonomik olaylar gitgide manâlı hale gelmiştir. Stratejik ulaştırma ve enerji hatları, Anadolu topraklarından Kafkaslara, oradan Uzakta Doğu’ya dek uzanmaktadır. Bu stratejik konumunun yanı sıra bölgede ayrıca birçok sorun da mevcuttur. Bu yüzden aza ülkeler arasındaki dayanışmanın ne kadar manâlı olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Özellikle Karabağ Zaferi’nden sonra Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan çatışmalar, Kazakistan’da bu yılın başında meydana gelen olaylar ve Afganistan’ın içinde bulunduğu şart, ülkemizin emniyet hassasiyetleri ve Türkiye’nin hem 15 Temmuz hem 40 yıl boyunca devamlı bölücü teröre karşı verdiği uğraş, bölgede değişik sınamaların geçmişte olduğu gibi bundan sonradan da devam edeceğini göstermektedir. Tüm bu zorlukları aşmanın tek yolu, Türk dünyasının birlikte hareket etmesi ve birlikte zinde bir duruş sergilemesinden geçiyor.”

Aksakallar Konseyinin bu toplantısını kayda değer bulduklarını ifade eden Yıldırım, “Toplantıda siyasi konulardan ekonomiye, kültür-eğitim konularından turizme, diasporadan kardeş Türk meslek birliği teşkilatları arasındaki koordinasyona kadar çoğu konuyu ele aldık. Teşkilatın ilgili kurumlarıyla bunu paylaşacağız. Bu çerçevede bir sonraki toplantımızı da önümüzdeki temmuz ayı içinde Kırgızistan’da yapma kararı verdik.” dedi.

– “KAZAKİSTAN’DA YAŞANAN OLAYLARDAN ÇIKARACAĞIMIZ MUHAKKAK DERSLER VAR”

Bir gazetecinin, “Kazakistan’daki son durumun da bu toplantıda kısmen de olsa değerlendirildiğini söylediniz. Neler konuşuldu bununla ilgili?” sorusuna Yıldırım, şu yanıtı verdi:

“Ocak ayı başında Kazakistan’da istenmeyen olaylar yaşandı. Zor ve terör faaliyetleri ile ülkenin huzurunu, istikrarını bozmaya karşın faaliyetlere tanık olduk. Olayların yoklama altına küskün olmasından ve yeni hükümetin göreve başlamasından büyük tatmin duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Kasım Eli Açık Tokayev Beyefendi duruma en ince ayrıntısına kadar baskın olmuş ve Kazakistan’da refah ve istikrar sağlanmıştır. Bu kargaşada, bu anarşide Almatı’da ve öteki yerlerde hayatını kaybeden Kazak vatandaşları vardır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. İstikrar bir ülke için çok önemli. İstikrarın, huzurun ne kavrama geldiğini en iyi haberdar olan ülke biziz. Biz, 40 yıla varan bir süredir terörle uğraş ediyoruz. Ülkemizi bölmeye çalışan hain odaklara aleyhinde fazla çetin bir çaba veriyoruz. Hamdolsun bunda da büyük galibiyet sağladık.”

Artık Türkiye’nin gündeminde terörün yaklaşık olarak birincil sıralardaki yerini kaybettiğini ifade eden Şimşek, “Hem 15 Temmuz 2016’da da hain darbe kalkışmasıyla yüzleştik. Onda elhamdülillah milletimizin ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetiyle, vatandaşları meydanlara eğlence etmesiyle bu FETÖ terör örgütüne de geçit vermedik. Hamdolsun bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Bundan daha sonra da özellikle Kazakistan’daki olaylar başlar başlamaz Türkiye olarak hemen gelişmeleri yakın takibe alarak, gerekli yardım açıklamalarını ayrıca Cumhurbaşkanımız ayrıca TDT adına ayrıca de Aksakallar Konseyi adına biz gerçekleştirdik. Dolayısıyla ne Kazakistan ne diğer üye ülkenin buna aynı bir olayla karşılaşmaması en büyük temennimizdir. Bunun için de daha yakın çalışmamız, daha kurnaz olmamız, su uyur düşman uyumaz misali gerekli tedbirleri almamız icap ediyor. Kazakistan’da yaşanan olaylardan çıkaracağımız kuşkusuz dersler var. Gerek dışişleri bakanlarımızın gerek devlet başkanlarımızın gerekse aksakalların yürüttüğü incelemeler bu amacın gerçekleştirilmesine katkı maddesi sağlayacak.” diye konuştu.

– “KUZEY KIBRIS TÜRK HALKININ YASAL HAKLARI, MAALESEF TANINMAMAK SURETİYLE GASBEDİLMEKTEDİR”

“Toplantıda KKTC’nin TDT’ye üyeliği gündeme geldi mi?” sorusu üzerine Yıldırım, Kıbrıs Türklerinin, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Kıbrıs’ta yıllarca yaşanan bir izolasyonun söz konusu olduğunu gösteren Yıldırım, “Kuzey Kıbrıs Türk halkının yasal hakları, maalesef tanınmamak suretiyle gasbedilmektedir. yıllardan beri KKTC, bu haksızlığı ortadan uyandırmak için Türkiye ile omuz omuza bir uğraş içindedir. Tüm yollar denenmiştir ancak bir netice alınamamıştır. Tek geriye kalan, eşit bağımsızlık temelinde iki farklı devletin tesis edilmesidir. Kuzey Kıbrıs’ın da Türkiye’nin tüm bu tecrübelerden daha sonra geldiği nokta budur. bunun dışında ortaya konacak hiçbir önerge Kuzey Kıbrıs’ta barışı, huzuru sağlamayacaktır. Bu amaca yönelik olarak özellikle TDT’nin faaliyetlerinde Kuzey Kıbrıs’ın yer alması için gayret gösteriyoruz. Bu minvalde TDT ile KKTC arasındaki iletişim canlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle Kıbrıs ve Türk devletleri arasında gençlik, spor, diaspora, medya gibi alanlarda gerçekleştirilen faaliyetlere KKTC’den heyetler gösteri ediliyor.” dedi.

Leave a Reply

 • Yalnız Kurt 3. birim full izle tek parça! Yalnız Kurt 3. birim izle Youtube!

  Yalnız Kurt 3. birim izle Youtube! Yalnız Kurt 3. bölüm full izle tek parça!

  by on 13 Şubat 2022 - 0 Comments

  Yalnız Kurt, 3. Bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt’un 3. bölümünde Ulaşmak istediği data için kimseye bir şey hissettirmeden hareket eden Altay, şüpheleri diğer yöne çekerek istediğini elde eder. Yalnız Kurt 3. bölüm izlemek için Youtube ve Atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Yalnız Kurt 3. birim izle full hd tek parça! YALNIZ […]

 • Hak 21. Bölüm full izle! Yargı 21. bölüm izle Puhu Tv, Kanal D!

  Hak 21. Bölüm full izle! Yargı 21. bölüm izle Puhu Tv, Kanal D!

  by on 21 Şubat 2022 - 0 Comments

  Adalet 21. bölüm izleyenlere coşku dolu anlar yaşattı. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, Yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği Yargı 21. bölümde Niyazi’nin umulmadık ölümü Ceylin ve Ilgaz’ın işini daha da zorlaştırıyor. Öteki yana Ceylin, İnci’nin ölümüne dair yeni bir delil buluyor! Adalet 21. bölüm izleme linki haberimizde. Kanal D’nin izlenme rekoru kıran dizisi Adalet 21. bölümü full […]

 • Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem

  Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi açıkladı!

  by on 11 Şubat 2022 - 0 Comments

  ABD Milli Güvenlik Danışmanı, Rusların Ukrayna’ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardındaki kara operasyonuyla işgali sürdürmesini beklediklerini söyledi Ayrıntılar geliyor… sizlere istanbulescortilan.org farkıyla sunulmuştur

 • Unutmabeni Çiçeği Hikayesi ve Anlamı Nedir? Unutmabeni Çiçeği Nasıl Yetiştirilir?

  Unutmabeni Çiçeği Hikayesi ve Anlamı Nedir? Unutmabeni Çiçeği Nasıl Yetiştirilir?

  by on 09 Mart 2022 - 0 Comments

  Yılın şanslıları Balık, Yengeç ve Akrepler.. Tam bir aşk yılına girdiğimizi söyleyen Astrolog Elvan Yarma; bu yıl tüm burçların hayat arkadaşları ile karşılaşabilecekleri şanslı bir seneye giriş yaptığını, özellikle bekar olan Balık, Yengeç ve Akreplerin doğru insanı bulabilecekleri kişi ile rastlama olasılıklarının çok yüksek olduğunu söylüyor. 2022 ’de aşkı ne zaman ve hangi burçlarda bulacaksınız? […]

 • Josef de Souza: Dualarım sakatlanmamak ve 3 puandı

  Josef de Souza: Dualarım sakatlanmamak ve 3 puandı

  by on 19 Şubat 2022 - 0 Comments

  Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza Altay’ı 1-0 mağlup ettikleri maç sonrası konuştu. Galip gelmeleri ve sakatlanmaması için dua ettiğini söyleyen Josef, “Tanrı’ya şükürler olsun, bugün maçta dualarım sakatlanmamak ve 3 puandı. Bugün ikisi de oldu. Son dakikalarda azıcık takâtsizlik oldu sadece.” dedi. Kazanmanın manâlı olduğunu söyleyen Sambacı, “Asgari 4 defa net pozisyon yakaladık ama […]