Salgın engel olamadı! Türkiye’ye gelen milletlerarası doğrudan yatırımlar rekor kırdı

Salgın engel olamadı! Türkiye'ye gelen milletlerarası doğrudan yatırımlar rekor kırdı

Dağlıoğlu, AA muhabirine Türkiye’ye gelen milletlerarası ilk elden yatırımlar, 2022 yılı beklentileri ve 2023’e sırası gelmişken Türkiye’nin yabancı yatırımcılara vaatleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Küresel milletlerarası aracısız olarak yatırımların (UDY) 2020 yılında salgın nedeniyle yüzde 35 azaldığını bildiren Dağlıoğlu, Türkiye’deki düşüşün ise dünyaya nazaran daha ılımlı olarak yüzde 18 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlattı.

Dağlıoğlu, 2021 yılı için Birleşik Milletler Ticaret ve Yeniden Yapılanma Konferansı’nın (UNCTAD) açıkladığı birincil rapora tarafından küresel UDY’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 77’lik artma gözlendiğini ifade etti.

Türkiye’ye benzer dönemde gelen UDY miktarı yüzde 81’lik artışla 14,2 milyar dolara ulaştığı söyleyen Dağlıoğlu, “Bu tutar, 2016’dan beri ülkemize gelen yıllık UDY girişlerinin üzerinde. Türkiye, UDY çekme konusunda salgın öncesindeki takvim sıradan seviyesinin de üstüne çabuk çıkmış görünüyor.” dedi.

Dağlıoğlu, gelen yatırımların coğrafi dağılımına ilişkin de veri verdi. Yatırımların yüzde 60’ının Avrupa, yüzde 24’ünün Asya ve yüzde 16’sının Amerika’dan geldiğini bildiren Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

“Yatırımların kaynak ülkelere yönelik dağılımına baktığımızda ise birincil 10’da Birleşmiş Krallık, ABD, Hollanda, İsviçre, Birleşmiş Arap Emirlikleri, Almanya, Lüksemburg, Güney Kore, Japonya ve İrlanda yer alıyor. En fazla yatırım alan sektörler arasında toptan ve perakende ticaret, imalat sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, mali hizmetler ve ulaştırma-depolama faaliyetleri öne çıkıyor. İlk sırada yer alan toptan ve perakende ticaret sektörü bu alanda etkinlik gösteren başarılı teknoloji girişimlerimize yapılan yatırımlardan oluşuyor. Yatırımlarda bir öteki önemli sektör olan imalatın alt kırılımlarına odaklandığımızda ise ulaşım araçları, kimyasallar, bilgisayarlar, elektronik-elektrik ve optik ekipmanlar; yiyecek ve içecek ürünlerinin imalatının öne çıktığını görüyoruz.”

Dağlıoğlu, satın alma ve birleşmelere bakıldığında, Rekabet Kurumu verilerine tarafından 2021’de Türkiye’de 309 adet birleşme ve satın alma işleminin gerçekleştiğini dile getirdi.

Bu işlemlerin 50’sinin milletlerarası şirketlerin yerli şirketlerden hisse alımını kapsadığını ve yaklaşık 22 milyar TL’lik bir yatırımın öngörüldüğünü aktaran Dağlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye, girişimci meslek kültürü, genç ve teknoloji meraklısı nüfusu, yetenekli mühendis havuzu ve rekabetçi mahsul ve hizmetleri tamamen küresel oyunculardan kayda değer yatırımlar çekiyor. Ekosistemimiz erken safha yatırımlarda 294 yatırım turundan yaklaşık 1,6 milyar dolar yatırım aldı. Bu miktarla Türkiye, en çok yatırım yapılan 10 Avrupa ülkesinden biri oldu. Bahsi geçen 294 yatırım turunun 44’üne uluslararası yatırımcılar da katılırken; yatırım tutarı olarak ise yatırımların yüzde 89’unda uluslararası yatırımcılar vardı.”

– “TÜRKİYE, MAL VE HİZMET İHRACATI ODAKLI YATIRIMLARI KAZANMAYA DEVAM EDECEK”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Haziran 2021’de 2021-2023 dönemi için Milletlerarası Ilk Elden Yatırım Taktik Belgesi’nin Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlattı.

Strateji Belgesi çerçevesinde hedeflerinin Türkiye olarak küresel UDY’den aldıkları payı yüzde 1,5’e hariç tutmak olduğunu söyleyen Dağlıoğlu, şöyle devam etti:

“Ülkemizin üretim ve ihracat odaklı UDY’de rekabetçiliğini koruması ve güçlendirmesi için meslek ortamını, düzenleyici çerçeve ve tedarikçi altyapısını özellikle yeşil ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma bağlamıyla Sürdürülebilir Yeniden Yapılanma Amaçlarına ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ahenkli ayla getirmesinin kritik ağırlık taşıdığını düşünüyoruz. UDY Taktik Belgemizde Türkiye için kaliteli UDY, teknolojik dönüşümü, istihdamı ve cari dengeyi destekleyici yatırımlar olarak tanımlanıyor. Cumhurbaşkanımız göre duyurulan imal, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı yeni ekonomi modelimiz de uluslararası aracısız olarak yatırımların önemine sinyâl ediyor.

Ülkemiz küresel miktar zincirlerindeki konumunu güçlendirmektedir ve milletlerarası yatırımcılar da Türkiye’deki varlıklarını bu perspektifle artırmakta. Yöresel bir Ar-Ge, üretim, lojistik, eğitim ve idare merkezi olan Türkiye, bu doğrultuda mal ve hizmet ihracatı odaklı yatırımları kazanmaya devam edecek. Bir diğer kayda değer başlık olan teknoloji girişimlerine yatırımlar da benzer şekilde artmaya devam edecek. E-ticaret, fintek, online oyun, lojistik teknolojiler, yaşam bilimleri ve derin teknolojiler gibi alanlarda ölçeğini tez büyüten girişimler, önümüzdeki yıllarda kayda değer yatırım turları tamamlayacaklar.”

– “KÜRESEL ŞİRKETLER TÜRKİYE’Yİ BÖLGEDE BİR ÜRETİM, İHRACAT, AR-GE, LOJİSTİK VE YÖNETİM MERKEZİ OLARAK GÖRÜYOR”

Uluslararası yatırımcıların gözünden Türkiye’nin nasıl görüldüğüne ilişkin soru üzerine Dağlıoğlu, şöyle konuştu:

“Bu soruyu cevaplarken bir uluslararası şirketin üstteki düzey yöneticisiyle sohbet ederken vurguladığı bir görüş açısıyla açılmak istiyorum. ‘Türkiye, Almanya’dan Çin’e kadarki coğrafyada geniş çeşitlilikte ve derinlikte üretim yetkinliğine sahip olan tek ülkedir’ demişti. Bu, ara sıra bulunduğumuz noktadan kaçırdığımız fazla kritik bir realite. Türkiye bu konuma son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın dinç liderliğiyle hayata geçmiş reformlarla, altyapılar ve üstyapı yatırımlarıyla, yatırımcı dostu politikalarla ve kabiliyet havuzuna yapılan eğitim yatırımları ile ulaştı. Türkiye 84,6 milyonluk nüfusuyla kuvvetli bir iç pazar oluşturmanın ötesinde, etkin ticari diplomasisi doğruca imzaladığı STA’lar ve uluslararası erişilebilirliği en üstteki düzeye çıkardığı lojistik ağlar ile geniş bir coğrafyaya ulaşım imkânı sunuyor. Küresel şirketler Türkiye’yi bölgede bir üretim, ihracat, AR-GE, lojistik ve yönetim merkezi olarak görüyor ve meslek planlarını buna kadar yapıyor. Uluslararası aracısız olarak yatırımcılar ülkemize uzun vadeli bir perspektifle bakmakta ve ülkemizin esas değer önerilerine odaklanmakta.”

– “TÜRKİYE, LİBERAL YATIRIM ORTAMI SAĞLAMAKTA FAZLA DAHA İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERDİ”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, 2023 yılına giderken Türkiye’nin yatırımcılara vaadi hakkında da görüşlerini paylaştı.

Güçlü, dirençli ve çabuk büyüyen ekonomisiyle Türkiye’nin, sürdürülebilir milletlerarası aracısız olarak yatırımlar çekmek için yatırımcı dostu politikalar ve geniş kabiliyet havuzunun yanı sıra Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesiştiği noktada küresel pazarlara erişim sağladığını belirten Dağlıoğlu, Türkiye’nin birlikte kazanma mottosuyla yol almak isteyen bütün yatırımcılara kapılarını her daim açık tuttuğunu vurguladı.

Dağlıoğlu, Cumhuriyetin 100. yılına bu arada alıştırma arkadaşlarıyla beraber fazla daha büyük bir heyecan ve motivasyon içerisinde olduklarını söyledi.

Türkiye’ye gelen yatırımcıların da yatırım motivasyonlarının epeyce yüksek olduğunu açıklayan Dağlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ilk Kez Türkiye, yatırımcı dostu bir iş ortamı vadediyor. 2003 yılından bu yandan zinde siyasi liderlikle hayata geçirdiği başarılı reformlarla bu vaadini desteklerken, reformlarına da çabuk devam ediyor. Örneğin, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde ülkemiz 2006 yılında 155 ülke arasında 93’üncü sıradayken, 2017’de 69’a, 2020 yılında ise 190 ülke arasında 33’üncü sıraya yükseldi. Yatırım ortamı açısından en liberal ülkelerden biri olan Türkiye, OECD tarafından yayımlanan UDY Sınırlayıcı Yönetmelik Endeksine göre 2003 yılında 0.283 değerde iken 2020 yılında 0.059’a kadar inmiştir. Bu puandaki düşüş yatırımlardaki kısıtlayıcı düzenlemelerin azaldığına muhabere ediyor. Gelişmekte olan ekonomilerle ve OECD ortalaması ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin liberal yatırım ortamı sağlamakta çok daha iyi bir performans gösterdiği görülmektedir.”

– “TÜRKİYE, TÜM YATIRIMCILAR İÇİN GÜVENİLİR VE DAYANIKLI BİR TEDARİK ÜSSÜ”

Burak Dağlıoğlu, Türkiye’nin hesaplı galibiyet hikayesinde önemli unsurlardan birinin Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerine entegre olarak bu zincirdeki konumunu yukarıya doğru ilerletmesi olduğunu söyledi.

OEM adı bahşedilen belli başlı üreticilerin Türkiye’de uzun senelerdir yatırımlarını büyüttüğünü, uluslararası tedarikçilerini ülkeye kazandırdığını, yerli şirketleri tedarikçi olarak geliştirdiğini ve geliştirdiği yerli tedarikçilerin dünyadaki bambaşka tesislere de ihracatını sağladığını anlatan Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

“Yeniden miktar zincirindeki ürün süreçlerine baktığımızda milletlerarası şirketlerin ülkemizde sadece imal yapmadığını, AR-GE merkezi, tasarım ofisi, satın alma birimi, deneme merkezi gibi üretim öncesi fonksiyonları da ülkemize taşıdığını görüyoruz. Sözde şekilde üretim sonrası süreçler olan lojistik yönetimi, eğitim merkezleri, yönetim faaliyetleri gibi fonksiyonlar için de ülkemizi yöresel bir üs olarak kullandıklarını görüyoruz. Türkiye’nin tüm yatırımcılar için güvenilir ve dirençli bir miktar üssü olduğu vaadini son küresel salgın döneminde ispatlamış olduk.”

Dağlıoğlu, Türkiye’nin küresel ekonomide geçmiş dönemlerdeki önemli dönüşümleri yakalamış bir ekonomi olduğunu ve bugün yaşanmakta olan dijitalleşme ve sürdürülebilirlik dönüşümüne de hızla but uydurmayı vadettiğini söyledi.

Birçok sektörde milletlerarası yatırımcıların Türkiye’de yeşil üretim uygulamalarına öncülük ettiğini, karbon salınımını azaltan lojistik süreçler geliştirdiğini ve bayan istihdamı başta edinmek üzere kapsayıcı uygulamalar geliştirdiğini belirten Dağlıoğlu, “Genellikle baktığımızda Türkiye’nin sürdürülebilir yeniden yapılanma ilkelerine bağlılığı yatırımcılar tarafında da karşılık bulmaktadır. Sanki bir dönüşümün uygulanan başarılı kamu politikalarıyla dijitalleşme ekseninde de ilerlediğine şahitlik etmekteyiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Leave a Reply

 • Yalnız Kurt 3. birim full izle tek parça! Yalnız Kurt 3. birim izle Youtube!

  Yalnız Kurt 3. birim izle Youtube! Yalnız Kurt 3. bölüm full izle tek parça!

  by on 13 Şubat 2022 - 0 Comments

  Yalnız Kurt, 3. Bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt’un 3. bölümünde Ulaşmak istediği data için kimseye bir şey hissettirmeden hareket eden Altay, şüpheleri diğer yöne çekerek istediğini elde eder. Yalnız Kurt 3. bölüm izlemek için Youtube ve Atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Yalnız Kurt 3. birim izle full hd tek parça! YALNIZ […]

 • Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem

  Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi açıkladı!

  by on 11 Şubat 2022 - 0 Comments

  ABD Milli Güvenlik Danışmanı, Rusların Ukrayna’ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardındaki kara operasyonuyla işgali sürdürmesini beklediklerini söyledi Ayrıntılar geliyor… sizlere istanbulescortilan.org farkıyla sunulmuştur

 • Hak 21. Bölüm full izle! Yargı 21. bölüm izle Puhu Tv, Kanal D!

  Hak 21. Bölüm full izle! Yargı 21. bölüm izle Puhu Tv, Kanal D!

  by on 21 Şubat 2022 - 0 Comments

  Adalet 21. bölüm izleyenlere coşku dolu anlar yaşattı. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, Yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği Yargı 21. bölümde Niyazi’nin umulmadık ölümü Ceylin ve Ilgaz’ın işini daha da zorlaştırıyor. Öteki yana Ceylin, İnci’nin ölümüne dair yeni bir delil buluyor! Adalet 21. bölüm izleme linki haberimizde. Kanal D’nin izlenme rekoru kıran dizisi Adalet 21. bölümü full […]

 • Unutmabeni Çiçeği Hikayesi ve Anlamı Nedir? Unutmabeni Çiçeği Nasıl Yetiştirilir?

  Unutmabeni Çiçeği Hikayesi ve Anlamı Nedir? Unutmabeni Çiçeği Nasıl Yetiştirilir?

  by on 09 Mart 2022 - 0 Comments

  Yılın şanslıları Balık, Yengeç ve Akrepler.. Tam bir aşk yılına girdiğimizi söyleyen Astrolog Elvan Yarma; bu yıl tüm burçların hayat arkadaşları ile karşılaşabilecekleri şanslı bir seneye giriş yaptığını, özellikle bekar olan Balık, Yengeç ve Akreplerin doğru insanı bulabilecekleri kişi ile rastlama olasılıklarının çok yüksek olduğunu söylüyor. 2022 ’de aşkı ne zaman ve hangi burçlarda bulacaksınız? […]

 • Josef de Souza: Dualarım sakatlanmamak ve 3 puandı

  Josef de Souza: Dualarım sakatlanmamak ve 3 puandı

  by on 19 Şubat 2022 - 0 Comments

  Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza Altay’ı 1-0 mağlup ettikleri maç sonrası konuştu. Galip gelmeleri ve sakatlanmaması için dua ettiğini söyleyen Josef, “Tanrı’ya şükürler olsun, bugün maçta dualarım sakatlanmamak ve 3 puandı. Bugün ikisi de oldu. Son dakikalarda azıcık takâtsizlik oldu sadece.” dedi. Kazanmanın manâlı olduğunu söyleyen Sambacı, “Asgari 4 defa net pozisyon yakaladık ama […]