3600 ek göstergede sona yaklaşıldı! Emekli maaşı ve ikramiyesinde büyüme olacak

3600 ek göstergede sona yaklaşıldı! Emekli maaşı ve ikramiyesinde büyüme olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2021 yılı Ağustos ayında yapılan memurların toplu sözleşmelerinde kararı çıkan ve Devlete Ait Gazete’de yayımlanan 3600 ek gösterge düzenlemesi için bundan böyle son düzlüğe girildi. Sabahtan gazetesinin haberine göre, Alıştırma ve Sosyal Emniyet Bakanlığı 3600 ek gösterge çalışması kapsamında alternatifli taslaklar hazırladı. Bu taslaklar çerçevesinde birincil kritik görüşme geçtiğimiz günlerde yapıldı.

3600 ILAVE GÖSTERGE TOPLANTISI İÇİN 16 MART ÖNE ÇIKTI

Milyonlarca memurun beklediği 3600 ilave gösterge düzenlemesi için çalışmalar sürat kazandı. Memur-Sen ve Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanlığı, hazırlanan taslaklar ile beraber birincil görüşmesini geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi. İkinci toplantının ise 16 Mart Çarşamba günü gerçekleşmesi bekleniyor.

BAKAN BİLGİN: 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ MAYIS AYINDA MECLİS’E GELECEK

Temelde emekli maaşı ve emeklilik ikramiyesi için büyüme anlamına gelen 3600 ek gösterge düzenlemesi için Alıştırma ve Sosyal Emniyet Bakanı Vedat Alim Mayıs ayında TBMM’ye gelmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bakan Alim halk çalışanlarının yeni 3600 ek gösterge düzenlemesi ile beraber adil ve beklentileri karşılayacak bir şekilde yapılacağını vurguladı.

3600 EK GÖSTERGE 4 BAŞLIK TEMELİNDE ŞEKİLLENECEK

Yeni ek göstergeler için hazırlanan taslaklar için unvan, görevin önemi, yükümlülük düzeyi ve hiyerarşik inşa dikkat alındı. Bu taslaklarda öne meydana çıkan en manâlı özellik, belirlenmiş bir meslek grubundan ziyade millet personelinin tamamı için totaliter bir yaklaşım olacak. Bu bağlamda yeni dönemde öncelikle ek gösterge alacaklar da bulunacak.

YILLIK MALİYETİN 20 MİLYAR TL’Yİ AŞMASI BEKLENİYOR

3600 ilave gösterge ile beraber yıllık maliyetin 20 milyar lirayı aşması beklenirken, düzenlemeden 2 milyona civarında memurun faydalanması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE TASLAĞI BU YENİLİKLERE İŞARET ETTİ

Ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfında atama yapan millet personeli için eğitim durumu da dikkate alınarak ilave gösterge rakamı belirlenecek. “Şube Müdürü” unvanlı kadronun ek gösterge rakamının yükümlülük düzeyi ve hiyerarşik konumu da dikkate alınarak 3600’e yükseltilmesi amaçlanıyor.

Kamuda genel müdür yardımcısı olarak tayin yapan personelin ilave göstergesi 5300 veya 6400’e değin çıkacak. Burada belirlenmiş rakam araştırmalar sonunda belirlenecek.

Bakanlık Daire Başkanlarının ilave göstergesinin 4800 olması öngörülüyor. Üniversite genel sekreterleri, genel sekreter yardımcıları ve üniversite daire Başkanlarının ilave göstergeleri de yükseliyor. Böylece müfettiş, kontrol eden ve kaymakamların ek göstergeleri artmış olacak.

Mahalli İdareler ile Ast ve ilgili Kuruluşlarda Büyükşehir İlçe Denetim Kurulu Müdürü, Büyükşehir İlçe Genel Sekreter Yardımcısı, Yoklama Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının ilave göstergeleri de yükselecek.

Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirtilmiş süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan kariyer kadrolarda tahsis yapanlarında ek göstergesi artacak. İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri, Bakanlık Alan Müdürleri ve bölge müdür yardımcılarının ilave göstergeleri düzenlenecek.

3600 ILAVE GÖSTERGE SONRASI KİM, NE KADAR ALACAK?

ÖĞRETMEN, POLİS, DİN GÖREVLİSİ

(25 sene hizmet) Mevcut – Yeni – Fark (TL)

Emekli aylığı 5.242 – 6.399 – 1.157

İkramiye – 168.031 – 205.113 – 37.082

(30 yıl hizmet) Mevcut – Yeni – Fark (TL)

Emekli aylığı 5.592 – 6.826 – 1.234

Emekli ikramiyesi 201.637 – 246.135 – 44.498

(35 yıl hizmet) Mevcut – Yeni – Fark (TL)

Emekli aylığı 5.941 – 7.252 – 1.311

Emekli ikramiyesi 235.243 – 287.158 – 51.915

HEMŞİRE

(25 sene hizmet) Mevcut – Yeni – Fark (TL)

Emekli aylığı 5.095 – 6.399 – 1.304

İkramiye 163.322 – 205.113 – 41.791

(30 yıl hizmet) Mevcut – Yeni – Fark (TL)

Emekli aylığı 5.435 – 6.826 – 1.391

İkramiye 195.986 – 246.135 – 50.149

(35 sene hizmet) Mevcut – Yeni – Fark (TL)

Emekli aylığı 5.775- 7.252 – 1.477

İkramiye 228.651 – 287.158 – 58.507

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ilave gösterge dahilinde en yüksek devlet memuru olan yönetimle ilgili işler Başkanının ilave göstergesi her yerde saptama edilecek. Piramit şeklinde kamuda yer alan öteki unvanlar tespit edilerek aşağıya doğru ilave göstergeler belirlenecek. Bu rakamın 8000 den 9000 ‘e dek düzenlenmesi bekleniyor.

Bakan yardımcılarından genel müdürlere, genel müdür yardımcılarından, müstakil daire başkanlarına değin herkesin ek göstergesi gözden geçiriliyor. Daire Başkanları, şube müdürleri, şef ve öteki kadrolara karşın düzenlemeler yapılıyor. İl müdürleri ile alan müdürlerinin ek göstergeleri de hiyerarşik yapı içinde yeniden düzenleniyor.

Çalışmalar kapsamında Üst kademe yöneticilerin de ilave göstergeleri gözden geçirilecek. Kurum Başkanları arasındaki denge sağlanacak. Mesela Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanın ilave göstergesi 7000 iken Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı’nın 6400.

Bakanlıklardaki daire başkanlarının ilave göstergesi yükseltilecek. Böylece mesleğe müsabaka ve yeterlik sınavıyla girilen kariyer mesleklerde atama yapanların daire başkanlıklarına atanmasının özendirilmesi ve özendirme edilmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Mesleğe yarışma ve yeterlik sınavıyla girilen 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 1 sayılı ilave gösterge cetvelinde bulunan kariyer uzmanlıkların ilave göstergeleri de baştan düzenlenecek.

İhracatı Geliştirme Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Facia ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Sipariş Verme Merkezi Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, TİKA Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, İstihdam Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Emniyet Eğitim Uzmanları, Bakanlık ve Alt Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları, Yeniden Yapılanma Bakanlığı Tasarlama Uzmanları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları, Dışişleri Iş Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Maliye Bakanlığı Ödenti Müfettişleri ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanları Sigorta Teftiş Uzmanları ile Aktüerleri, Dış Ticaret Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kontrolörleri ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ile Sosyal Emniyet Kurumu Müfettişleri, Sosyal Emniyet Uzmanları,

Ürün Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları ve Kazanç uzmanları Finansal Hizmetler uzmanlarının ilave göstergeleri her tarafta masaya yatırılacak . 2200 olan ilave göstergeleri yükseltilecek.

Avukatlık hizmetleri sınıfında bulunan avukatlarında ilave göstergeleri yükseltilecek. Hukuk Müşaviri, Bakanlık Özel Kalem Müdürü, Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık Merkez Teşkilatında Analist, Dışişleri Bakanlığı Özel Müşaviri, Savunma Sekreteri, Bütçe Dairesi Başkanı Saymanlık Müdürü, Bakanlık İl Müdürü, Askeri Defterdar, Muhasebe Müdürü, Muvazzaf Uzlaşma Komisyonu Başkanı,

Milli Emlak Müdürü, Cezaevi Müdürü, Nüfus ve Yurttaşlık Müdürü, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü, Bayındırlık ve İskan Müdürü, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürü, Müze Müdürü (İstanbul Topkapı), Mektep Müdürü (Unvanlılar dahil), Maliye Kursu Müdürü, Muhakemat Müdürü, Hastane Müdürü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü Müdürü, Gemi Sürvey Kurulu Başkanı, İstanbul .Validebağ Sanatoryum ve Öğr. Hst. Başk., Sivil Savunma Koleji Müdürü, Defterdar Yardımcısı, Ekonomi Bakanlığı Alan Müdür Yardımcısı ve Hür Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Alan Müdür Yardımcısı, Mülk Müdürü, Emlak Müdürü (Maliye Bakanlığı), Müze Başkanı (Kültür ve Turizm Bakanlığı) kadrolarında tahsis yapanların 3000 olan göstergeleri yükseltilecek.

YARGI KURULUŞLARI VE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNDA EK GÖSTERGESİ 3600 ILAVE GÖSTERGE OLACAK UNVANLAR

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kontrol Kurul Üyesi, Başhukuk Müşaviri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri ile Basın Müşaviri, Hukuk Müşaviri, İstatistik Müşaviri, Daire Başkanı, Kazanç İdaresi Grup Başkanı, Ulusal Emniyet Kurulu Genel Sekreterliği Grup Başkanı ve Müşaviri, Hazine Saymanı, Genel Sekreter, Alıştırma ve Sosyal Emniyet Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı, R.S.Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, Yıkım ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü, Türkiye İstatistik Kurumunda Müdür, Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,

Araştırma ve Teknik Eğitim Merkezi Başkanı, S.S.K. Afiyet Meslek Lisesi Müdürü, Yurt Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü, Kambiyo Müdürü, Borsa Komiseri, Üniversite Hastaneleri Başmüdürü, Nükleer Araştırma Eğitim Merkezi Müd, Bölge Başmüdürü, Gelir İdaresi Grup Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü,Bölge İstihbarat Müdürü, Bölge İnşaat Müdürü, Kandilli Rasathanesi Müdürü, Başmüdür, Güneydoğu Anadolu Fosfatları Grup Bşk, Müessese Müdürü, İşletme Müdürü, Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreter Yard. Fakülte Sekreteri, Şirket Müdürü, Enstitü Müdürü, Tesis Müdürü, Kırıkkale Asistan Tesisler Müdürü.

ILAVE GÖSTERGE NEDİR?

Milyonları ilgilendiren ek gösterge memur ve onların maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen bir gösterge rakamı. Memurların maaşları hesaplanırken kullanılan ek gösterge yükseldikçe maaş ve tazminat yükseliyor.

sizlere istanbulescortilan.org farkıyla sunulmuştur

  

Leave a Reply

 • Adalet 13. bölüm izle tek parça! Adalet 13. bölüm full izle PuhuTv!

  Adalet 13. bölüm izle tek parça! Adalet 13. bölüm full izle PuhuTv!

  by on 20 Şubat 2022 - 0 Comments

  Hak 13. birim izleyicisiyle buluştu. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Adalet 13. bölümde Ceylin ve Ilgaz aralarında buzlar en ince ayrıntısına kadar eriyor. Diğer yanlamasına Ceylin, Engin’in zehirlenme olayındaki karmakarışık durumu çözüyor! Yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği Hak 13. bölüm izleme linki haberimizde. Kanal D’nin izlenme rekoru kıran dizisi Yargı […]

 • Hak 21. Bölüm full izle! Yargı 21. bölüm izle Puhu Tv, Kanal D!

  Hak 21. Bölüm full izle! Yargı 21. bölüm izle Puhu Tv, Kanal D!

  by on 21 Şubat 2022 - 0 Comments

  Adalet 21. bölüm izleyenlere coşku dolu anlar yaşattı. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, Yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği Yargı 21. bölümde Niyazi’nin umulmadık ölümü Ceylin ve Ilgaz’ın işini daha da zorlaştırıyor. Öteki yana Ceylin, İnci’nin ölümüne dair yeni bir delil buluyor! Adalet 21. bölüm izleme linki haberimizde. Kanal D’nin izlenme rekoru kıran dizisi Adalet 21. bölümü full […]

 • MSÜ para sıralama için son gün ne zaman? MSÜ parası nasıl yatırılır 2022?

  MSÜ parası nasıl yatırılır 2022? MSÜ para koyma için son gün ne süre?

  by on 09 Şubat 2022 - 0 Comments

  MSÜ başvurularında sona gelindi. ÖSYM tarafndan yayımlanan Ulusal Savunma Üniversitesi 2022 sınavı kullanım kılavuzunda MSÜ para yerleştirme için son gün ve dilekçe tarihleri belirtildi. Ulusal Savunma Üniversitesi Namzet Tespit Sınavı Mart ayının 27’sinde düzenlenecek. Peki, MSÜ para koyma için son gün ne vakit? MSÜ parası nasıl yatırılır 2022? İşte MSÜ sınavı başvuruları ve sınav ücreti […]

 • Yalnız Kurt 3. birim full izle tek parça! Yalnız Kurt 3. birim izle Youtube!

  Yalnız Kurt 3. birim izle Youtube! Yalnız Kurt 3. bölüm full izle tek parça!

  by on 13 Şubat 2022 - 0 Comments

  Yalnız Kurt, 3. Bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt’un 3. bölümünde Ulaşmak istediği data için kimseye bir şey hissettirmeden hareket eden Altay, şüpheleri diğer yöne çekerek istediğini elde eder. Yalnız Kurt 3. bölüm izlemek için Youtube ve Atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Yalnız Kurt 3. birim izle full hd tek parça! YALNIZ […]

 • Josef de Souza: Dualarım sakatlanmamak ve 3 puandı

  Josef de Souza: Dualarım sakatlanmamak ve 3 puandı

  by on 19 Şubat 2022 - 0 Comments

  Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza Altay’ı 1-0 mağlup ettikleri maç sonrası konuştu. Galip gelmeleri ve sakatlanmaması için dua ettiğini söyleyen Josef, “Tanrı’ya şükürler olsun, bugün maçta dualarım sakatlanmamak ve 3 puandı. Bugün ikisi de oldu. Son dakikalarda azıcık takâtsizlik oldu sadece.” dedi. Kazanmanın manâlı olduğunu söyleyen Sambacı, “Asgari 4 defa net pozisyon yakaladık ama […]